What's in a name...

What’s in the name Aid the Eye?
Aid …
Het begin is duidelijk: Aid the Eye richt zich op helpen, ondersteunen, bijstaan.
Aid the Eye wil organisaties en groepen van organisaties adviseren & assisteren.
Het ondersteuningsgebied betreft de processen die zich tussen organisaties afspelen. Waar de afgelopen decennia veel moeite is gedaan processen binnen organisaties te optimaliseren, valt er nog veel te verbeteren in de processen tussen organisaties. Het gaat dan vooral om die processen / transacties die zich vaak herhalen en waar min of meer vaste sets van gegevens door de betrokken partijen worden gebruikt. Aid the Eye wil helpen met het ontwikkelen van visie, het opzetten en uitvoeren van projec­ten en het opzetten en in stand houden van beheersorganisaties.
… the Eye
Het oog. Het helpen van het oog is het ontwikkelen van visie. Organisaties hebben vaak moeite op het gebied van procesoptimalisatie met andere organisaties een heldere visie te vormen, daaraan doelstellingen te koppelen en vervolgens projecten op te zetten en te realiseren. Aid the Eye wil hierbij ondersteunen.Maar ook oog als het oog van de orkaan; het centrum, middelpunt dus. Waar het gaat om procesoptimalisatie tussen organisaties kan een organisatie zelden alleen iets realiseren. Samenwerking met andere betrokken partijen is dan noodzakelijk. Soms kan een brancheorganisatie hierin een rol spelen. Soms blijkt het wenselijk een nieuwe, coördinerende neutrale (beheers)organisatie op te zetten. Buiten het oog is het hectisch in een orkaan. Hoewel organisaties uiteindelijk best de benodig­de capaciteiten in huis blijken te hebben om dergelijke trajecten uit te voeren, ontbreekt het meestal aan de benodigde tijd. Aid the Eye kan door extra capaciteit toe te voegen zorgen dat de vaart in projecten blijft, dat het momentum niet verloren gaat.
Aid the Eye
Is fonetisch uitgesproken vrijwel hetzelfde als EDI, wanneer dit half Nederlands halfs Engels wordt uitgesproken. EDI (Electronic Data Interchange) is de term die al meer enkele decennia wordt gebruikt voor het gestructureerd uitwisselen van gegevens / berichten tussen organi­saties. Net als bij die fonetische uitspraak kenmerkt halfslachtigheid veel EDI projecten. In eerste instantie is men vaak overtuigd van het belang en de voordelen, maar vervolgens laat men toe dat problemen met standaardisatie en de technische realisatie en / of concurrentie­gevoeligheden de voortgang vertragen of zelfs het project geheel doen mislukken.
Aid the Eye helpt de blik scherp te houden en vergroot daarmee de slaagkans van projecten.

Meest recente berichten

Recente reacties

    Archieven